Algemene voorwaarden

Hier zijn onder andere de verkoopvoorwaarden,
de handelsvoorwaarden, het privacystatement en het cookiebeleid te vinden.

 

Verkoopvoorwaarden

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
 • Bij bestellingen met veel kleine getallen onder de 5 tot 10 stuks, behouden wij ons het recht om de prijzen met 25% te verhogen. Indien nodig kunt u hier vooraf zelf contact over opnemen.
 • Soortechtheid wordt gegarandeerd, doch bij eventueel abuis wordt niet meer vergoed dan het factuurbedrag van het niet-soortechte.
 • Voor hergroei en bloei wordt niet ingestaan.
 • Verzending geschiedt voor rekening en risico van de koper.
 • Verpakking en emballage wordt zo billijk mogelijk berekend en wordt tegen vergoeding teruggenomen.
 • Levering kan franco huis geschieden in Nederland (exclusief Waddeneilanden), indien de orderwaarde meer is dan € 1250,- (netto plantbedrag).
 • Eventuele klachten worden alleen behandeld indien schriftelijk ingediend binnen 8 dagen na factuurdatum.
 • Betaling uiterlijk één maand na factuurdatum.
 • Bij betaling na de vervaldag is een rente verschuldigd van 1% per maand (of gedeelte van een maand).
 • Eventuele inningkosten komen allen ten laste van de koper.
 • Onvoorziene omstandigheden als misgewas en dergelijke, ontheffen ons van leveringsplicht, ook al is de order bevestigd.
 • Aan ons onbekende kopers leveren wij uitsluitend onder rembours, tenzij prima referenties.
 • Bij geruchten van niet-kredietwaardigheid van de koper kan de koop worden geannuleerd, ook al is de order bevestigd.
 • Alle goederen blijven ons eigendom zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet volledig is nagekomen. Ingeval van doorverkoop aan derden is de wederpartij reeds nu voor als-dan verplicht zijn vorderingen hieruit aan ons te cederen voor zover er (nog) niet is betaald. 
 • Verdere condities “Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland” (H.B.N.)

Cookiebeleid

 • Wij maken gebruik van cookies en Google Analytics. Door middel van Google Analytics verzamelen we anonieme gebruikersgegevens waardoor we in staat zijn onze diensten te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst wanneer u een website bezoekt.
  Ze zorgen ervoor dat de site optimaal functioneert en verzamelen data om de getoonde informatie zo relevant mogelijk te maken.We gebruiken een aantal cookies, met verschillende eigenschappen:
  1. Functionele cookies bevorderen het gebruikersgemak. Hiermee worden bijvoorbeeld selecties onthouden en hoeft u niet steeds opnieuw in te loggen. Wij gebruiken functionele cookies.
  2. Met Monitoring of analytische cookies kunnen we het (be)zoekgedrag geanonimiseerd in kaart brengen en onze dienstverlening hierop aanpassen. Zo kunnen we u als (potentiële) gast nog beter van dienst zijn. Wij gebruiken monitoring cookies van Google Analytics.

Als onderdeel van de Google Analytics-dienst, plaatst het Amerikaanse bedrijf Google een cookie via onze site. Google deelt de verkregen informatie alleen aan derden die de gegevens namens het bedrijf verwerken, of wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt, is grotendeels geanonimiseerd. Zo wordt nadrukkelijk niet hetcomplete IP-adres meegegeven. De data wordt opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.Bij het gebruik van Google Analytics cookies volgen we de aanbevelingen van Autoriteit

Persoonsgegevens:

•  We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. waarin staat dat Google zorgvuldig om moet gaan met de cookie-informatie;
•  In het kader van dataminimalisatie hebben we ervoor gekozen om het laatste octet van IP-adressen te coderen;
•  De functie ‘Gegevens delen’ is uitgezet, eveneens in het kader van data minimalisatie;
•  We gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies;
•  Persoonlijke informatie wordt niet opgeslagen of gebruikt;
•  Informatie uit Google Analytics cookies delen we nooit met derden.

In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser echter ook instellen om cookies standaard te weigeren, of de cookies handmatig wissen via de browserinstellingen.
Meer informatie omtrent het in-en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

partners

CONTACT

Antoon Rijnbeek Handelskwekerij B.V.

Reijerskoop 283
2771 BL Boskoop
0172-213823
info@antoonrijnbeek.nl

K.V.K. 69215782
BTW. NL 857786751B01

CONTACT

Voor informatie en vragen over;

In- en verkoop

Antoon Rijnbeek: antoon@antoonrijnbeek.nl
Marvin Kleijn: 
marvin@antoonrijnbeek.nl

Administratie/Boekhouding

Marvin Kleijn: marvin@antoonrijnbeek.nl
Monique Plomp: 
monique@antoonrijnbeek.nl

Route